DOS Gymnastiek

Door Oefening Sterk

Beste DOS-leden,

Net als iedereen moeten ook wij ons aanpassen aan de huidige situatie. Het zijn rare tijden die wellicht uiteindelijk ook weer nieuwe kansen en inzichten zullen bieden, maar de prijs daarvoor is hoog. In deze mailing over de corona perikelen willen we jullie graag verder informeren over de impact hiervan op onze vereniging.
 
Activiteiten – on hold
Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen dagen en de adviezen van allerlei instanties (overheid, RIVM, KNGU, etc.) hebben wij als bestuur besloten om voorlopig álle DOS activiteiten te staken tot in ieder geval 1 juni 2020
Wij verwachten niet dat direct na de meivakantie alles weer direct als vanouds zal gaan. Wij richten ons daarom op de datum tot wanneer de grotere evenementen zijn verboden.

Informatievoorziening vanuit DOS
Wij hebben ervoor gekozen jullie niet te overvallen met talloze mails. Alleen bij grote wijzigingen zullen wij met een update komen. Op onze website worden regelmatiger nieuwe berichten geplaatst. Houd daarom ook de website www.dosgymnastiek.nl goed in de gaten.
 
DOS 100 jaar
Wij hebben besloten om de viering van ons 100-jarig bestaan door te schuiven naar 2021. Het wordt te kort dag voor onze leden om goede oefeningen voor te bereiden voor bijvoorbeeld het Gala en te kort dag voor de organisatie om van alles te organiseren. Ieders prioriteiten liggen nu elders: gezond blijven, aandacht voor gezin, familie, vrienden en bekenden en zo deze crisis doorstaan.

Natuurlijk willen we het 100-jarig bestaan niet ongemerkt voorbij laten gaan. We zullen jullie daar nog verder over informeren. 
Vanaf deze plek willen wij de commissie en daaraan verbonden vrijwilligers van harte bedanken voor hun inzet tot nu toe!! En wij hopen dat zij dit werk weldra weer kunnen oppakken.

Contributie
Vele kosten blijven doorgaan (KNGU, personeel, noodzakelijke aanschaf materiaal, etc.). Wel betalen wij nu minder voor het gebruik van de zaal en dat zullen we vanzelfsprekend verdisconteren in de contributie.
Dit kwartaal zullen wij gewoon het normale bedrag incasseren. Na afloop van dit kwartaal weten we hoeveel minder kosten we hebben gehad en dat verrekenen wij in de contributie van het derde kwartaal.
Mocht u echter door omstandigheden de contributie echt niet meer kunnen betalen: laat ons dat dan weten! Wij zullen samen zeker een goede oplossing weten te vinden.
 
Lessen
Gelukkig hebben we een creatieve en actieve leiding. Zij hebben ieder voor hun eigen groepen diverse oefeningen voor thuis bedacht. De leiding informeert de betreffende leden rechtstreeks via e-mail en/of WhatsApp. Voor enkele groepen wordt nog gekeken naar een concrete en passende invulling. Hulde aan onze leiding (Carla, Fienian, Gert, Miranda en Saskia) in ieder geval!
 
Wij wensen jullie veel sterkte en gezondheid. Hopelijk zien we elkaar snel weer in de gymzaal of daarbuiten. Houd je haaks en let goed op elkaar!!

Het DOS-bestuur:
Gerard Overbeek (interim voorzitter)
Bram de Jong (secretaris)

Denise van der Wende (algemeen bestuurslid)
Tjeerd Prins (penningmeester)