DOS Gymnastiek

Door Oefening Sterk

Beste DOS-leden,

Hierbij weer een update vanuit het bestuur met betrekking tot de impact van de coronomaatregelen op onze vereniging.
 
Succesvol digitaal lesaanbod
Allereerst zijn we blij om te zien, dat veel leden gebruik maken van de lessen die onze leiding aanbiedt getuige ook de vele filmpjes op Instagram. Goed bezig allemaal! Juist in deze tijd is bewegen belangrijker dan ooit tevoren. Dus blijf vooral zo doorgaan!

Helaas lukt het ons niet om eenzelfde aanbod op een verantwoorde manier aan de recreanten te kunnen aanbieden. Wij hopen dat zij op hun manier ook aan voldoende beweging komen. Op https://www.veiligsporten.nu/home-veilig-sporten kun je als niet lid toch aan een buitensport deelnemen.Kijk op deze website voor het actuele aanbod in onze gemeente.
 
Geen lessen meer dit seizoen
Inmiddels heeft de overheid de maatregelen op sportgebied wat versoepeld. Helaas geldt dat nu alleen nog voor de buitensporten. Als bestuur zijn we van mening, dat de binnensporten zoals onze turnlessen dit seizoen helaas niet meer zullen plaatsvinden. Teveel mensen in een te kleine ruimte en last but not least ook een situatie waarmee wij onze leiding niet kunnen en willen belasten.
 
Kortom, dit seizoen geen lessen meer helaas. We hopen dat we volgend seizoen weer met een schone lei kunnen beginnen.
 
Contributie
Zoals jullie hebben gemerkt, is de incasso van de contributie in het tweede kwartaal niet veranderd. We hebben aangegeven, dat wij dit in het derde kwartaal wél zullen doen. Dat zullen we dus ook zeker doen.
 
ALV 2020
De voorbereidingen voor de 100ste ALV waren in volle gang. Volgens ons Huishoudelijk Reglement zijn wij verplicht de ALV in de eerste 4 maanden van het jaar te houden. Dat lukt dit jaar dus niet. Gelukkig heeft kascommissie de cijfers over 2019 beoordeeld en in orde bevonden. Als bestuur willen we wachten totdat de overheid samenkomst van grote groepen heeft toegestaan. Als u hiertegen bezwaar hebt, dan verzoeken u om dat aan ons kenbaar te maken binnen 2 weken door te klikken op de volgende link: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
DOS 100 jaar
Het bestuur en de commissie willen het 100-jarig nog steeds niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wij blijven gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden om dit ondanks alles toch nog te vieren.
Het Gala is - zoals eerder al meegedeeld - vooralsnog verschoven naar volgend jaar. 

Wij wensen jullie allemaal veel sterkte en gezondheid. Hopelijk zien we elkaar snel weer in de gymzaal of daarbuiten. Houd je haaks en let goed op elkaar!!

Het DOS-bestuur:
Gerard Overbeek (interim voorzitter)
Bram de Jong (secretaris)

Denise van der Wende (algemeen bestuurslid)
Tjeerd Prins (penningmeester)