DOS Gymnastiek

Door Oefening Sterk

Beste DOS-leden,

Aan het einde van een bewogen seizoen nog een laatste update vanuit het bestuur. Maar niet zonder een compliment aan onze leden en leiding. Want ondanks alles heeft iedereen er zijn of haar beste van gemaakt. Jullie hebben mekaar opgezocht, de leiding is gestart met videolessen en we hebben zelfs een paar keer bij de Jeu de Boules baan mogen sporten.
Wij zijn ons er tegelijkertijd van bewust, dat we niet iedereen hebben kunnen faciliteren om een alternatieve invulling aan de lessen te geven. De omvattendheid van de maatregelen én de zware verantwoording die we daarmee aan de leiding zou opleggen noopten ons ertoe om niet alle lessen te laten hervatten.
 
Contributie 3e kwartaal
We hebben eerder al aangekondigd om bij de contributie van het derde kwartaal rekening te houden met de zaalhuur die we niet hebben hoeven te betalen de afgelopen periode. De contributie bevat meer kostenposten dan alleen de zaalhuur. En die overige kosten zijn wél door blijven lopen. Alles overziend hebben we besloten om 50% van het normale bedrag te incasseren. Dan houden we onze financiën gezond én geven we tegelijkertijd een passende korting aan onze leden.

Versoepeling corona maatregelen
Inmiddels heeft de overheid vanaf 1 juli jl. de regels ook voor het binnensporten versoepeld. De gymzaal van de MFA blijkt te voldoen aan de eisen (o.a. qua ventilatie) en is vrij gegeven voor gebruik door de gemeente. Als er dus in de komende weken niets verandert, dan zullen de lessen na de zomervakantie herstarten!!

Er is een protocol van de gemeente (in samenwerking met NOC NSF en RIVM opgesteld) m.b.t. gedragsregels en hygiëne voorschriften. Dit protocol vindt u hier: https://mcusercontent.com/38df05dca57485593b79163e2/files/0f0146ed-ca6f-4381-ab8b-d1f049b10fc8/Richtlijnen_gebruikers_gemeentelijke_sportaccommodaties.pdf. Het protocol is door bestuur en leiding besproken en de leiding heeft aangegeven, dat dit voor hun hanteerbaar en werkbaar is. Mochten er desondanks issues zijn, dan is er een 'corona contactpersoon': Tjeerd Prins (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Meld je dan bij hem.

DOS 100 jaar
De harde kern van de feestcommissie (Ellemieke, Hanneke, Bianca en Fleur) zijn wij enorm dankbaar voor hun inzet en vasthoudendheid. Naast de gewaardeerde hulp van menig andere ouder zijn we hen toch wel bijzondere dank verschuldigd. Met hun aanstekelijke enthousiasme wordt er ook nog naarstig gezocht naar mogelijkheden om binnen de 'corona kaders' toch het een en ander te kunnen organiseren in het laatste kwartaal van dit jubileumjaar. Hopelijk kunnen we daar snel concreet op terugkomen. (Voor de zekerheid om valse hoop te voorkomen: DOS Gala gaat dit jaar helaas echt niet lukken hoor...)

Tot slot wensen wij jullie allemaal een hele fijne vakantie en we zien jullie daarna heel graag weer terug in de gymzaal.

Het DOS-bestuur:
Gerard Overbeek (interim voorzitter)
Bram de Jong (secretaris)

Denise van der Wende (algemeen bestuurslid)
Tjeerd Prins (penningmeester)