DOS Gymnastiek

Door Oefening Sterk

Beste DOS-leden,

Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne vakantie gehad en zijn jullie helemaal klaar voor de start van het nieuwe seizoen.

Want zoals voor de vakantie al aangegeven, heeft de overheid de regels ook voor het binnensporten versoepeld. De gymzaal van de MFA voldoet aan de gestelde eisen (o.a. qua ventilatie) en is door de gemeente vrijgegeven voor gebruik.

Start lessen nieuwe seizoen
Vanaf maandag 31 augustus a.s. zullen alle lessen weer starten.
Vooruitlopend hierop hebben wij een paar weken geleden de groepsindeling gemaild. Die sturen we nu nog een keer. Je kunt daarin zien voor welke les en op welke dag(en) en tijdstip(pen) jij / jouw kind is ingeroosterd.

Belangrijke informatie rondom de lessen
Om de gymzaal toegankelijk te kunnen houden voor lessen is het belangrijk dat het protocol wordt nageleefd. Dit protocol hebben wij eerder al toegestuurd.
Het protocol hebben we ook voor de leesbaarheid in één A4-tje samengevat. Dit A4-tje zal ook zoveel mogelijk in en rond de gymzaal worden opgehangen ter herinnering.
Lees het nu alsjeblieft goed door en houd je aan de regels en óók aan de instructies van de leiding.

Het protocol is door bestuur en leiding besproken en de leiding heeft aangegeven, dat dit voor hun hanteerbaar en werkbaar is. Mochten er desondanks issues zijn, dan is er een 'corona contactpersoon': Tjeerd Prins (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Meld je dan bij hem.

Vraag van de leiding:
Om niet teveel lestijd te verliezen, is het voor Fienian handig als ouders van de groepen 1, 2 en 3zich melden bij haar om te kunnen helpen met het begeleiden van de kinderen naar boven, schoenen verwisselen en jassen verzamelen. Als Fienian dat alleen moet doen, is er haast geen lestijd meer. Wil je je bij Fienian melden via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.? Alvast veel dank!

Klik hier voor het uitgebreide protocol van de gemeente

Klik hier voor het verkorte protocol

Uitnodiging ALV 2020
Tot slot hebben wij nog beloofd, dat we de 100ste ALV zouden houden op het moment, dat we weer met meerdere mensen mogen samenkomen. Dat is nu het geval. We moeten dan wel vooraf weten wie er komen dus dit keer is aanmelding verplicht. Je kunt je eenvoudig aanmelden via de volgende link (en daarin je gegevens invullen).

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wij hopen op een grote opkomst. De ALV zal plaatsvinden in de MFA (ter borging van de onderlinge afstand) op maandag 2 november 2020 en start om 20.30 uur. Over de agenda zullen wij u tijdig informeren.

Het DOS-bestuur:
Gerard Overbeek (interim voorzitter)
Bram de Jong (secretaris)

Denise van der Wende (algemeen bestuurslid)
Tjeerd Prins (penningmeester)