DOS Gymnastiek

Door Oefening Sterk

Gym greenn

Turnen

Trimfit

Wilt u meer informatie over de sponsorpakketen dan kunt u dat op onze Sponsorpagina nalezen.
U kunt de sponsorovereenkomst ook direct afsluiten. Kies daarvoor het gewenste pakket.
Gymnastiekvereniging DOS gevestigd te Schoonhoven ingeschreven in het handelsregister van de KVK te Gouda onder nummer 40464703 hierna te noemen "de vereniging" En hierna te noemen “de sponsor” verklaren een overeenkomst voor sponsoring van de vereniging te hebben gesloten.
a. De overeenkomst houdt in dat de sponsor kiest voor:
Invalid Input
b. de vereniging zich verplicht gedurende de overeengekomen periode de daarbij behorende voorwaarden zal uitvoeren zoals beschreven op sponsor pagina van deze website.
c. De sponsor verbindt zich jegens de vereniging door haar te ondersteunen met onderstaande bedrag per jaar en genoemd bedrag binnen zes weken na het ontvangen van de jaarlijkse factuur over te maken op bankrekening NL04 RABO 0337 1049 56 t.n.v. Gymnastiekvereniging DOS. Het sponsorjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar ( 1 januari t/m 31 december).
0,00 EUR
NB De productiekosten voor het maken van de reclame uiting zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bij het sponsorbedrag inbegrepen. De sponsor is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eventuele aangeleverde digitale bestanden
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input

Onze Sponsoren

Links